टोल फ्री - हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५०

आमचे ध्येय : "सुरक्षित आणि अपघात विरहित बस सेवा"

बस वेळापत्रक

 

* वेळापत्रक अटी आणि नियम
ठळक :
अध्यक्ष म.रा.मा.प.म.

मा.श्री.दिवाकर रावते

अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री

अधिक जाणून घ्या
उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

श्री. रणजीत सिंह देओल

(भा.प्र.से)उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

अधिक जाणून घ्या

प्रसिध्दीपत्रक

मा. मंत्रीमहोदयांचे निवेदन(व्हिडीओ).

रा.प. महामंडळाचा विस्तार, ध्येय आ

अधिक जाणून घ्या

म.रा.मा.प.म. जी आय एस

Maharashtra