Welcome to MSRTC   Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

विभागनिहाय वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा

विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
मुंबई मुंबई सेंट्रल ते अलिबाग 1
अलिबाग ते मुंबई सेंट्रल 1
मुंबई सेंट्रल ते त्रिंबकेश्व, मार्गे नाशिक सीबीएस 2
त्रिंबकेश्वर ते मुंबई सेंट्रल, मार्गे नाशिक महामार्ग 2
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
ठाणे बोरीवली सुकुर्वादी ते ठाणे (रेल्वे स्टेशन ) ,मार्गे वर्सोवा 72
ठाणे (रेल्वे स्टेशन ) ते बोरीवली सुकुर्वादी ,मार्गे वर्सोवा 72
कोल्हापुर ते ठाणे ( सी बी एस ),मार्गे कात्रज बायपास कॉर्नर 3
ठाणे (सी बी एस ) ते शेगाव ,मार्गे धुळे 1
शेगाव ते ठाणे (सी बी एस ) ,मार्गे धुळे 1
ठाणे (सी बी एस ) ते कोल्हापुर ,मार्गे कात्रज बायपास कॉर्नर 3
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
रायगड बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते महाड 2
मुंबई सेंट्रल ते महाड 2
महाड ते मुंबई सेन्ट्रल 2
महाड ते बोरीवली (नॅन्सी कॉलनी) 2
महाड ते जळगाव 1
जळगाव ते महाड 1
मुरुड ते पुणे (स्वारगेट) 2
पुणे (स्वारगेट ) ते मुरुड 2
भिवंडी ते श्रीवर्धन 2
मुंबई सेन्ट्रल ते श्रीवर्धन 1
श्रीवर्धन ते मुंबई सेन्ट्रल 1
श्रीवर्धन ते भिवंडी 2
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
रत्नागिरी चिंचवड ते चिपळूण 11
चिपळूण ते चिंचवड 3
मुंबई सेन्ट्रल ते दापोली 2
बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते दापोली ,मार्गे पेन 1
दापोली ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ,मार्गे पेन 2
दापोली ते मुंबई सेन्ट्रल 2
बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते दापोली, मार्गे चारकोप 1
मुंबई सेन्ट्रल ते रत्नागिरी 1
रत्नागिरी ते मुंबई सेन्ट्रल 1
रत्नागिरी ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) 1
रत्नागिरी ते कोल्हापुर 2
कोल्हापुर ते रत्नागिरी 2
बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते रत्नागिरी, मार्गे पठाण वाडी 1
रत्नागिरी ते निगडी ,मार्गे कोकरूड 2
निगडी ते रत्नागिरी ,मार्गे कोकरूड 2
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
सिंधुदूर्ग चिंचवड ते कुडाळ 1
कुडाळ ते चिंचवड 1
निगडी ते मालवण 1
मालवण ते निगडी, मार्गे फोंडा 1
निगडी ते सावंतवाडी 2
निगडी ते सावंतवाडी, मार्गे गाधीन्ग्लाज 1
सावंतवाडी ते निगडी 3
सावंतवाडी ते निगडी, मार्गे गाधीन्ग्लाज 1
वेंगुर्ले ते चिंचवड ,मार्गे तरला 1
चिंचवड ते वेंगुर्ले ,मार्गे तरला 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
पुणे चिंचवड ते चिपळूण, मार्गे शिरवळ 1
चिंचवड ते दापोली 1
पुणे (शिवाजीनगर ) ते नाशिक (सी बी एस ) ,मार्गे दापोडी ऑक्ट्रोई नाक 3
दापोली ते चिंचवड 1
चिपळूण ते चिंचवड 1
चिंचवड ते उमरगा मार्गे हडपसर 1
नाशिक (सी बी एस) ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे दापोडी ऑक्ट्रोई नाका 6
चिंचवड ते तुळजापूर मार्गे सोलापुर 1
तुळजापूर ते चिंचवड मार्गे सोलापुर 1
चिंचवड ते नाशिक (सी बी एस ) 3
नाशिक (सी बी एस ) ते चिंचवड 3
उमरगा ते चिंचवड , मार्गे हडपसर 1
पुणे (शिवाजीनगर ) ते शिर्डी , मार्गे लोणी 8
पुणे (शिवाजीनगर ) ते तुळजापूर ,मार्गे हडपसर 5
पुणे (शिवाजीनगर ) ते त्रीम्ब्केश्वर ,मार्गे भोसरी 6
पुणे (शिवाजीनगर ) ते महाबळेश्वर ,मार्गे कात्रज 3
पुणे (शिवाजीनगर ) ते पंजीम, मार्गे पुणे (स्वारगेट) 2
पुणे (शिवाजीनगर ) ते पेठ ,मार्गे भोसरी 1
तुळजापूर ते पुणे (शिवाजीनगर ) 5
पंजीम ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे (पुणे )स्वारगेट 2
पेठ ते पुणे (शिवाजीनगर ) 1
शिर्डी ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे लोणी 8
त्रिंबकेश्वर ते पुणे (शिवाजीनगर ) 6
पुणे (शिवाजीनगर ) ते पंजीम ,मार्गे गगनबावडा 3
पंजीम ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे गगनबावडा 3
महाबळेश्वर ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे कात्रज 3
पुणे (शिवाजीनगर ) ते नाशिक मेला स्टेन्ड , मार्गे संगमनेर बायपास 21
नाशिक मेला स्टेन्ड ते पुणे (शिवाजीनगर ) ,मार्गे संगमनेर बायपास 21
पुणे (स्वारगेट ) ते कोल्हापुर ,मार्गे सातारा बायपास 10
कोल्हापुर ते पुणे (स्वारगेट ) ,मार्गे बायपास 10
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
कोल्हापूर बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते चंडगड 1
चंडगड ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) 1
गाधीनगज ते निजाडी ,मार्गे कोल्हापूर 1
निजाडी ते गाधीनगज ,मार्गे कोल्हापूर 1
नाशिक (सीबीएस)ते कोल्हापूर ,मार्गे पुणे (स्वारगेट) 1
कोल्हापूर ते हैद्राबाद 1
कोल्हापूर ते रत्नागिरी 1
कोल्हापूर ते नाशिक (सीबीएस),मार्गे पुणे (स्वारगेट) 1
रत्नागिरी ते कोल्हापूर 1
हैद्राबाद ते कोल्हापूर 1
कोल्हापूर ते पुणे (स्वारगेट),मार्गे सातारा बायपास 20
पुणे (स्वारगेट) ते कोल्हापूर,मार्गे सातारा बायपास 20
कोल्हापूर ते मुंबई सेंट्रल ,मार्गे सातारा बायपास 1
मुंबई सेंट्रल ते कोल्हापूर ,मार्गे कराड नाका 1
बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते कोल्हापूर ,मार्गे चांदनी चोक 1
कोल्हापूर ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी),मार्गे चांदनी चोक 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
सातारा कराड ते सोलापुर , मार्गे विटा 2
सोलापुर ते कराड ,मार्गे विटा 2
पुणे (रेल्वे स्टेशन ) ते महाबळेश्वर ,मार्गे पांचगणी 3
महाबळेश्वर ते पुणे (रेल्वे स्टेशन ) ,मार्गे पांचगणी 3
पुणे (स्वारगेट ) ते सातारा 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
सांगली नाशिक (सी बी एस ) ते मिरज 1
मिरज ते नाशिक (सी बी एस ) 1
मुंबई सेन्ट्रल ते मिरज ,मार्गे कात्रज बायपास 1
मिरज ते मुंबई सेन्ट्रल ,मार्गे कात्रज बायपास 1
सांगली ते शेगाव 1
शेगाव ते सांगली 1
सांगली ते पुणे (स्वारगेट ), मार्गे सातारा बायपास 18
पुणे (स्वारगेट ) ते सांगली ,मार्गे सातारा बायपास 18
सांगली ते नाशिक (सी बी एस ), मार्गे पुणे(शिवाजीनगर ) 1
नाशिक (सी बी एस ) ते सांगली , मार्गे पुणे (शिवाजीनगर ) 1
पुणे (स्वारगेट ) ते विश्राम बाग ,मार्गे सातारा बायपास 2
विश्राम बाग ते पुणे (स्वारगेट ), मार्गे सातारा बायपास 2
विटा ते बेंगलोर 1
बेंगलोर ते विटा 1
मुंबई सेन्ट्रल ते विटा, मार्गे कराड 1
विटा ते मुंबई सेन्ट्रल ,मार्गे कराड 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
सोलापुर अक्कलकोट ते पुणे (स्वारगेट ) ,मार्गे सोलापुर 2
पुणे (स्वारगेट ) ते अक्कलकोट ,मार्गे सोलापुर 2
अकलूज ते पुणे (स्वारगेट ) ,मार्गे भिगवण 4
पुणे (स्वारगेट ) ते अकलूज ,मार्गे भिगवण 4
सोलापुर ते पुणे (स्वारगेट ) ,मार्गे तेम्भूर्णी 18
पुणे(स्वारगेट) ते सोलापुर ,मार्गे तेम्भूर्णी 19
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
नाशिक नाशिक(सीबीएस) ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) 6
बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते नाशिक(सीबीएस) 6
नाशिक(सीबीएस )ते ओरंगाबाद 9
ओरंगाबाद ते नाशिक(सीबीएस ) 9
नाशिक(सीबीएस ) ते पुणे (स्वारगेट) 2
पुणे (स्वारगेट) ते नाशिक(सीबीएस ) 2
नाशिक(सीबीएस ) ते मुंबई सेंट्रल 1
मुंबई सेंट्रल ते नाशिक(सीबीएस ) 1
नाशिक मेला स्टेन्ड ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे संगमनेर बायपास 21
पुणे (शिवाजीनगर) ते नाशिक मेला स्टेन्ड,मार्गे संगमनेर बायपास 20
नाशिक(सीबीएस) ते कोल्हापूर 2
कोल्हापूर ते नाशिक(सीबीएस) 2
नाशिक मेला स्टेन्ड ते ,मार्गे संगमनेर बायपास 1
हिंजवाडी फेज ते नाशिक मेला स्टेन्ड,मार्गे संगमनेर बायपास 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
जळगाव पुणे (शिवाजीनगर) ते चोपडा 1
चोपडा ते पुणे (शिवाजीनगर) 1
जळगाव ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे ओरंगाबाद 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते जळगाव ,मार्गे ओरंगाबाद 1
जळगाव ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे सिल्लोड 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते जळगाव ,मार्गे सिल्लोड 1
रावेर ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे जळगाव 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते रावेर,मार्गे जळगाव 1
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
धुळे धुळे श्री वा द देवराज ९५११८१२११३ ०२५६२-२३५३१७
साक्री श्री कि व महाजन ९४२१६७६७८५ ०२५६८-२४२३०३
नंदूरबार श्री म र पवार ९४२०७०३८८४ ०२५६४-२२२४९५
शिरपूर श्री नि प्र चौधरी ९९६०५२३५८१ ०२५६३-२५५०६८
शिंदखेडा श्री नि बि गावित ९८२३३७३०७१ ०२५६६-२२२२१८
अक्कलकुवा श्री सं दे कुलकर्णी ९४२२७९५९६९ ०२५६७-२५२२४५
नवापूर श्री र सि जगताप ९५४५८०२२१९ ०२५६९-२५०१२९
दोंडाईचा श्री कि ला पाटील ९११२६५४५६० ०२५६६-२४४०९५
शहादा श्री यो स लिंगायत ९४०३७१४५११ ०२५६५-२२३७३१
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
धुळे पुणे(सांगवी) ते धुळे(देवपुर बस स्थानक), मार्गे शिर्डी 3
धुळे(देवपुर बस स्थानक) ते पुणे(सांगवी) ,मार्गे शिर्डी 4
पुणे(सांगवी) ते नंदुरबार, मार्गे शिर्डी 1
नंदुरबार ते पुणे(सांगवी) ,मार्गे शिर्डी 1
पुणे(सांगवी) ते शिरपुर,मार्गे शिर्डी 1
शिरपुर ते पुणे(सांगवी) ,मार्गे शिर्डी 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
अहमदनगर मुंबई सेंट्रल ते जामखेड,मार्गे कोकण भवन 2
जामखेड ते मुंबई सेंट्रल 1
जामखेड ते मुंबई सेंट्रल, मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) 1
परळ ते शिर्डी, मार्गे नाशिक सीबीएस 3
दादर ते शिर्डी, मार्गे नाशिक सीबीएस 1
कोपरगांव ते शिर्डी 2
शिर्डी ते दादर, मार्गे नाशिक सीबीएस 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते कोपरगांव , मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) 1
कोपरगांव ते पुणे (शिवाजीनगर),मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते कोपरगांव ,मार्गे लोणी 1
कोपरगांव ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे लोणी 1
कोपरगांवा ते शिग्नापूर, मार्गे राहुरी 1
शिग्नापूर ते कोपरगांव, मार्गे राहुरी 1
शिर्डी ते कोपरगांव 2
शिर्डी ते परळ,मार्गे नाशिक सीबीएस 3
मालेगाव ते शिर्डी 1
शिर्डी ते नाशिक 1
नाशिक ते शिर्डी 1
कोपरगांव ते मालेगाव 1
कोपरगांव ते औरंगाबाद ,मार्गे नेवासा 1
औरंगाबाद ते कोपरगांव ,मार्गे नेवासा 1
शिर्डी ते काकडी विमंटल 1
काकडी विमंटल ते शिर्डी 1
मुंबई सेंट्रल ते कोपरगांव ,नाशिक सीबीएस मार्गे 1
कोपरगांव ते मुंबई सेंट्रल,नाशिक सीबीएस मार्गे 2
मुंबई सेंट्रल ते पाथर्डी,मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) 2
पाथर्डी ते मुंबई सेंट्रल 2
श्रीरामपूर ते कोल्हापूर,मार्गे पुणे (स्वारगेट) 1
कोल्हापूर ते श्रीरामपूर,मार्गे पुणे(स्वारगेट) 1
अहमदनगर(मालीवाडा) ते नाशिक महामार्ग,मार्गे सिन्नर 1
नाशिक महामार्ग ते अहमदनगर(मालीवाडा),मार्गे सिन्नर 1
तारकपूर ते सोलापूर 1
सोलापूर ते तारकपूर 1
तारकपूर ते (शिवाजीनगर) पुणे 1
(शिवाजीनगर) पुणे ते तारकपूर 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
औरंगाबाद सिडको औरंगाबाद ते नागपूर 1
नागपूर ते सिडको औरंगाबाद 1
सिडको औरंगाबाद ते आकोला 1
आकोला ते सिडको औरंगाबाद 1
सिडको औरंगाबाद ते मुंबई सेंट्रल ,मार्गे पनवेल 1
मुंबई सेंट्रल ते सिडको औरंगाबाद ,मार्गे पनवेल 1
औरंगाबाद ते नागपूर 1
औरंगाबाद ते आकालो 1
नाशिक सीबीएस ते ओरंगाबाद 10
नागपूर ते औरंगाबाद 1
औरंगाबाद ते नाशिक सीबीएस 8
अकोला ते औरंगाबाद 1
औरंगाबाद ते कोल्हापूर ,मार्गे स्वारगेट(पुणे) 1
कोल्हापूर ते औरंगाबाद ,मार्गे स्वारगेट(पुणे) 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
बीड अंबाजोगाई ते वल्लभ नगर 1
अंबाजोगाई ते वल्लभ नगर,मार्गे पाटोदा 1
वल्लभ नगर ते अंबाजोगाई,मार्गे पाटोदा 2
अंबाजोगाई ते हैदराबाद,मार्गे निलंगा 2
हैदराबाद ते अंबाजोगाई,मार्गे निलंगा 2
पुणे (शिवाजीनगर)ते बीड ,मार्गे अस्थी 4
बीड ते पुणे (शिवाजीनगर),मार्गे अस्थी 3
बीड ते वल्लभ नगर 1
वल्लभ नगर ते बीड 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
नांदेड नांदेड ते हैदराबाद , मार्गे बोधान 6
हैदराबाद ते नांदेड ,मार्गे बोधान 6
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
परभणी जिंतूर ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे ओरंगाबाद 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते जिंतूर ,मार्गे ओरंगाबाद 1
परभणी ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे गेओराई 4
पुणे (शिवाजीनगर) ते परभणी,मार्गे गेओराई 3
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
जालना कोल्हापूर ते जालना 1
जालना ते कोल्हापूर 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
धाराशिव चिंचवड ते तुळजापूर ,मार्गे बार्शी 2
तुळजापूर ते नाशिक सी बी एस, मार्गे संगमनेर 2
तुळजापूर ते नाशिक सी बी एस, मार्गे शिर्डी 2
तुळजापूर तो चिंचवड ,मार्गे बार्शी 2
नाशिक सी बी एस ते तुळजापूर ,मार्गे संगमनेर 3
नाशिक सी बी एस तो तुळजापूर, मार्गे शिर्डी 2
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
लातूर पुणे (शिवाजीनगर)ते लातूर 1
लातूर ते जळगाव 1
लातूर ते सोलापूर 2
लातूर ते पुणे (शिवाजीनगर) 1
जळगाव ते लातूर 1
सोलापूर ते लातूर 2
लातूर ते हैद्राबाद,मार्गे बिदार 3
हैद्राबाद ते लातूर ,मार्गे बिदार 3
लातूर ते पुणे (शिवाजीनगर),मार्गे बार्शी 1
पुणे (शिवाजीनगर)ते लातूर ,मार्गे बार्शी 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
लातूर पुणे (शिवाजीनगर)ते लातूर 1
लातूर ते जळगाव 1
लातूर ते सोलापूर 2
लातूर ते पुणे (शिवाजीनगर) 1
जळगाव ते लातूर 1
सोलापूर ते लातूर 2
लातूर ते हैद्राबाद,मार्गे बिदार 3
हैद्राबाद ते लातूर ,मार्गे बिदार 3
लातूर ते पुणे (शिवाजीनगर),मार्गे बार्शी 1
पुणे (शिवाजीनगर)ते लातूर ,मार्गे बार्शी 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
अमरावती अमरावती ते परतवाडा ,मार्गे आसेगाव 1
अमरावती ते यवतमाळ 9
अमरावती ते हैदराबाद 1
नागपूर ते अमरावती 5
यवतमाल ते अमरावती 1
हैद्राबाद ते अमरावती 1
अमरावती ते नागपूर ,मार्गे तिवसा 4
अमरावती ते सांगवी स्टँड ,मार्गे खामगाव 1
सांगवी स्टँड ते अमरावती,मार्गे खामगाव 1
अमरावती ते नागपूर 22
बडनेरा ते अमरावती 1
बडनेरा ते नागपूर 7
चांदूर रेल्वे ते औरंगाबादला, लोणीमार्गे 1
औरंगाबाद ते चांदूर रेल्वे , लोणीमार्गे 1
दर्यापूर ते नागपूर, मार्गे तिवसा 1
नागपूर ते दर्यापूर ,मार्गे तिवसा 1
परतवाडा ते अमरावती ,मार्गे आसेगाव 1
परतवाडा ते नागपूर ,मार्गे पूर्णानगर 1
नागपूर ते परतवाडा ,मार्गे पूर्णानगर 1
सुटण्याची वेळ =08:30
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
आकोला आकोला ते नागपूर 4
नागपूर ते आकोला 4
आकोला ते खमगाव 2
खमगाव ते आकोल 2
आकोला ते शेगाव 2
शेगाव ते आकोला 2
आकोला ते सिडको औरंगाबाद 2
सिडको औरंगाबाद ते अकोला 2
रिसोद ते पिंपरी चिंचवड 1
पिंपरी चिंचवड ते रिसोद 1
रिसोद ते नाशिक,मार्गे लोनार 1
नाशिक ते रिसोद,मार्गे लोनार 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
बुलढाणा बुलढाणा ते चिंचवड ,मार्गे 1
चिंचवड ते बुलढाणा,मार्गे 1
चिंचवड ते चिखली 1
चिखली ते चिंचवड,मार्गे औरंगाबाद 1
अकोला ते खमगाव 8
खमगाव ते अकोला 8
शेगाव ते आकोला 16
आकोला ते शेगाव 16
शेगाव ते चिंचवड 1
चिंचवड ते शेगाव 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
यवतमाळ अमरावती ते यवतमाळ ,मार्गे नेर 1
यवतमाळ ते अमरावती ,मार्गे नेर 1
यवतमाळ ते चिंचवड ,मार्गे वाशीम 1
चिंचवड ते यवतमाळ ,मार्गे वाशीम 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
नागपूर नागपूर ते भंडारा ,मार्गे वडोदा 4
भंडारा ते नागपूर, मार्गे वडोदा 4
पुणे (शिवाजीनगर) ते नागपूर ,मार्गे ओरंगाबाद 1
नागपूर ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे ओरंगाबाद 1
नागपूर ते पंढरपुर 1
नागपूर ते ओरंगाबाद 2
नागपूर ते हैदराबाद 1
पंढरपुर ते नागपूर 1
ओरंगाबाद ते नागपूर 2
हैद्राबाद ते नागपूर 1
नागपूर ते सोलापूर 1
नागपूर ते नांदेड,मार्गे दिग्रास 2
नागपूर ते शेगाव,मार्गे कारंजा 2
नांदेड ते नागपूर,मार्गे दिग्रास 2
शेगाव ते नागपूर,मार्गे मोझरी 2
सोलापूर ते नागपूर 1
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
२९ चंद्रपुर चंद्रपुर श्री प्रितीश एकनाथ रामटेके ९६२३७६७५०५ ०७१७२-२५१७७९
राजुरा श्री अशोक देवराव गोमासे ७३८७५५६६७३ ०७१७३-२२२२१६
चिमुर श्री संभाजी तुकाराम शिंदे ९३०७७८६०८३ ०७१७०-२६५५४६
वरोरा श्री मनोज बाबा डोंगरकर ९०२१५४४२९९ ०७१७६-२५३३०९
>
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
भंडारा गोंदिया ते नागपूर ,मार्गे साकोली 2
नागपूर ते गोंदिय,मार्गे साकोली 2
साकोली ते अमरावतीसुटण्याची वेळ = 07:12 1
अमरावती ते साकोलीसुटण्याची वेळ = 14:12 1
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
चंद्रपूर चंद्रपूर ते औरंगाबादसुटण्याची वेळ = 17:11 1
औरंगाबाद ते चंद्रपूरसुटण्याची वेळ =17:11 1
Picture
  • Welcome to the Maharashtra State Road Transport Service Support System
Picture

How may I help You?
Please Select from Below

File a complaint Departments Sugestion Related to the Website FAQ
For any other queries kindly contact our customer care number. टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५० Thank You