Welcome to MSRTC   टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५०

अटी आणि नियम

  • एस टी महा. गाड्यांच्या उशिरा सुटण्या / पोहोचण्या मुळे होणाऱ्या नुकसान अथवा गैरसोयीसाठी किंवा बस सेवा बदलासाठी अथवा बसच्या मार्गात होणाऱ्या बदलासाठी जबाबदार नसेल.
  • डेटा गेल्या ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी अद्यायावत केला आहे.
Picture
  • Welcome to the Maharashtra State Road Transport Service Support System
Picture

How may I help You?
Please Select from Below

File a complaint Departments Sugestion Related to the Website FAQ
For any other queries kindly contact our customer care number. टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५० Thank You