Welcome to MSRTC   Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

Frequently Asked Questions

  • Asking for bus information /Concession

   Please contact to the nearest bus stand. The information can be viewed in the online booking app on the corporations website.

  • इतर एखाद्या ठिकाणी जाणा-या बसची माहिती विचारणे /सवलती

   जवळच्या आगारास /बसस्थानकाशी संपर्क करण्यात यावी.

  • Where should I complain if the bus stops at an unauthorized Stop while traveling by bus ?

   A complaint should be made to the concerned / nearest depot or an e-mail or written complaint can be sent to the concerned divisional office, central office.

  • बसने प्रवास करताना बस अनाधिकृत थांब्यावर थांबली तर याकरीता मी कोठे तक्रार करावी?

   संबंधित /जवळच्या आगारास तक्रार करण्यात यावी अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय, मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये ई-मेल अथवा लेखी तक्रार पाठविता येईल

  • Where do I complain if the Change is Not given by conductor ?

   A written complaint should be made to the concerned / nearest depot or traffic controller along with the original ticket of the journey.

  • बसने प्रवास करताना वाहकांद्वारे प्रवाशांचे सुट्टे पैसे दिले नाही तर याबाबत मी कोठे तक्रार करावी?

   जवळच्या आगारास किंवा बसस्थानकावरील वाहतूक नियंत्रक तसेच मूळ आगारात आपण काढलेल्या प्रवासाच्या मूळ तिकीटासह लेखी तक्रार करण्यात यावी .

  • Where should I complain if the regular trip is Cancelled?

   Please Contact to the concerned bus depot.

  • आगारातून नियमित सुटणारी बस फेरी रद्द झाली तर मी कोठे तक्रार करावी?

   संबंधित आगारास तक्रार करण्यात यावी

  • E- Ticket - fare amount deducted from my account but ticket not received / from where should I book the ticket?

   Please contact on Toll Free No. 18001521250/022-23085581/ 022-3009888/022-23092555/022-23006671/ Tickets can also be reserved from mobile app /PORS/Corporation website.

  • ई-तिकीट - माझ्या खात्यातून प्रवासभाड्याची रक्कम कपात झाली आहे, परंतु तिकीट मिळाले नाही/रा प महामंडळाच्या बसचे तिकीट कोणकोणत्या मार्गाने काढता येईल ?

   कृपया टोल फ्री क्रमांक १८००१५२१२५०/०२२-२३०८५५८१/ ०२२-३००९८८८/०२२-२३०९२५५५/०२२-२३००६६७१/ मोबाईल अॅप/पीओआरएस/कॉर्पोरेशन वेबसाइटवरूनही तिकीट आरक्षित करता येतील.

  • Where should I report of Breakdown bus while traveling?

   A complaint should be made to the concerned / nearest depot or please contact our Toll free numbers.

  • बसने प्रवास करताना बस मार्गस्थ बिघाड झाली तर याकरीता मी कोठे तक्रार करावी?

   संबंधित /जवळच्या आगारास तक्रार करण्यात यावी अथवा मदतकक्षाच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्यात यावा

  • While traveling by bus if the bus is not in good Condition, so where do I complain?

   A complaint should be made to the concerned bus depot or the nearest bus stand.

  • बसने प्रवास करताना बस सुस्थितीमध्ये नसेल तर मी कोठे तक्रार करावी?

   संबंधित आगारास तक्रार करण्यात यावी अथवा येणा-या नजीकच्या बसस्थानकावर तक्रार करण्यात यावी.

  • If There is no Cleanliness in the bus where can I complain the send?

   A complaint should be made to the concerned bus depot or the nearest bus stand.

  • बसमध्ये स्वच्छता नसेल तर याकरीता मी कोठे तक्रार करावी?

   संबंधित आगारास तक्रार करण्यात यावी अथवा येणा-या नजीकच्या बसस्थानकावर तक्रार करण्यात यावी

  • Regarding More or less Ticket Fare ?

   Contacting the concerned bus depot.

  • बसने प्रवास करताना तिकीट प्रवासभाडे कमी अथवा जास्त आहे याबाबत मी काय करु शकतो?

   संबंधित आगारास तक्रार करण्यात यावी

  • Where should I complain the bus does not stop at the official stop decided by the corporation?

   Contacting the concerned bus depot or please contact our Toll free numbers.

  • महामंडळाने नेमूण दिलेल्या अधिकृत थांब्यावर बस थांबली नाही तर याकरीता मी कोठे तक्रार करावी?

   संबंधित आगारास तक्रार करण्यात यावी अथवा मदतकक्षाच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्यात यावा

  • If the driver /conductor Misbehavior with me/relatives, where should I report the send?

   A complaint should be made to the concerned / nearest depot or the nearest police station.

  • चालक / वाहकांनी माझ्याशी गैरवर्तन केले आहे, तर मी याबाबत कोठे तक्रार करावी?

   संबंधित /जवळच्या आगारास तक्रार करण्यात यावी अथवा नजिकच्या पोलीस स्टेशनला तक्रार करावी

  • What can I do if my bus is Late?

   A complaint should be made to the concerned bus depot.

  • माझी बस उशीराने मार्गस्थ झाली आहे, तर मी काय करु शकतो?

   संबंधित बस स्थानकाशी संपर्क साधणे

  • What are the norms in years defined for scrapping of Own MSRTC vehicles?

   a) Ordinary vehicles (Body built in Aluminium) & AC Shivshahi vehicles – 10 Years b) AC Shivneri & Ashwamedh – 12 Years

  • स्वमालकीची वाहने मोडीत काढण्याकरिता महामंडळाकडून किती वर्षांचे आयुर्मान निर्धारित केले आहे?

   अ) सामान्य वाहने (बॉडी अॅल्युमिनियममध्ये बनलेली) आणि एसी शिवशाही वाहने - 10 वर्षे ब) एसी शिवनेरी आणि अश्वमेध - 12 वर्षे

  • Types of vehicles inducted by MSRTC for passenger transport?

   • AC Shivneri and Ashwamedh • AC Shivshahi • Sleeper Coach • Seater- Sleeper Coach • Hirkani • Parivartan • Mild Steel (MS) Bus • City Bus • Midi

  • प्रवाशी वाहतुकीला महामंडळाकडून कुठली वाहने उपलब्ध ?

   • एसी शिवनेरी आणि अश्वमेध • एसी शिवशाही • स्लीपर कोच • सीटर- स्लीपर कोच • हिरकणी • परिवर्तन • माईल्ड स्टील (एमएस) बस • सिटी बस • मिडी

  • Where Maintenance & Repair of MSRTC’s Passenger vehicles is carried out?

   Divisional Workshop situated at District Places & Depot workshop situated at Taluka Places.

  • रा. प. वाहनांची देखभाल आणि दुरुस्ती कुठे होते?

   जिल्ह्याच्या ठिकाणी विभागीय कार्यशाळा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी डेपो कार्यशाळा.

  • Who is the Head of Mechanical Engineering Department?

   General Manager (Mechanical Engineering)

  • यंत्र अभियांत्रिकी खात्याचे प्रमुख कोण आहेत ?

   महाव्यवस्थापक (यंत्र अभियांत्रिकी)

  • What is the fare of AC bus from Nasik to Pune

   The requested information will be made available soon, please refer the Latest News for the required information

  • नाशिक ते पुणे एसी बसचे भाडे किती आहे

   विनंती केलेली माहिती लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, कृपया आवश्यक माहितीसाठी ताज्या बातम्या पहा

  • How can I search Boarding (from stop) / Destination (to stop) name or code?

   Please enter atleast THREE letters of bus station name or bus stop name in “from stop” / “to stop” field on screen and click the search button (symbol of magnifying glass).

  • मी बोर्डिंग (स्टॉपवरून) / गंतव्यस्थान (थांबण्यासाठी) नाव किंवा कोड कसा शोधू शकतो?

   कृपया बस स्थानकाचे नाव किंवा बसस्थानकाच्या नावाची किमान तीन अक्षरे स्क्रीनवरील “स्टॉपपासून” / “थांबण्यासाठी” फील्डमध्ये प्रविष्ट करा आणि शोध बटणावर क्लिक करा (भिंगाचे प्रतीक).

  • What are the cancellation charges applicable?

   In case if e-ticket is cancelled within permissible time limit, 100% refund of basic fare will be refunded. Reservation charges and convenience charges including government service tax charge are non refundable.

  • रद्द करण्याचे शुल्क काय लागू आहे?

   ई-तिकीट अनुज्ञेय कालावधीत रद्द झाल्यास, मूळ भाड्याचा 100% परतावा परत केला जाईल. सरकारी सेवा कर शुल्कासह आरक्षण शुल्क आणि सुविधा शुल्क परत करण्यायोग्य नाहीत.

  • Can I book concessional e-ticket?

   Concessional fare ticket will be available only for senior citizen on e-ticket booking.The conductor will verify the photo identity which mentioned in the ticket. Concessional fare tickets can be booked at MSRTC bus stations or from any authorized booking agents.

  • मी सवलतीचे ई-तिकीट बुक करू शकतो का?

   सवलतीचे भाडे तिकीट फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ई-तिकीट बुकिंगवर उपलब्ध असेल. कंडक्टर तिकिटात नमूद केलेल्या फोटो ओळखीची पडताळणी करेल. सवलतीच्या भाड्याची तिकिटे MSRTC बस स्थानकांवर किंवा कोणत्याही अधिकृत बुकिंग एजंटकडून बुक केली जाऊ शकतात.

  • I do not know the names of bus stations situated at big cities like Mumbai,Pune,etc. what can I do?

   The system takes care of such problems, you have to enter the city name in “from stop” / “to stop” only. The Bus services departing from all bus stations in the city will be displayed.

  • मुंबई, पुणे इत्यादी मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या बस स्थानकांची नावे मला माहीत नाहीत. मी काय करू शकतो?

   प्रणाली अशा समस्यांची काळजी घेते, तुम्हाला फक्त "स्टॉप" / "स्टॉप" मध्ये शहराचे नाव प्रविष्ट करावे लागेल. शहरातील सर्व बस स्थानकांवरून सुटणाऱ्या बस सेवा प्रदर्शित केल्या जातील.

  • How can I search Boarding (from stop) / Destination (to stop) name or code?

   Please enter atleast THREE letters of bus station name or bus stop name in “from stop” / “to stop” field on screen and click the search button (symbol of magnifying glass). After this, view window will be pop up with matching bus station names & bus stops. You can select desired bus stop from this view window by clicking on the bus stop code.

  • मी बोर्डिंग (स्टॉपवरून) / गंतव्यस्थान (थांबण्यासाठी) नाव किंवा कोड कसा शोधू शकतो?

   कृपया बस स्थानकाचे नाव किंवा बसस्थानकाच्या नावाची किमान तीन अक्षरे स्क्रीनवरील “स्टॉपपासून” / “थांबण्यासाठी” फील्डमध्ये प्रविष्ट करा आणि शोध बटणावर क्लिक करा (भिंगाचे प्रतीक). यानंतर, बस स्थानकांची नावे आणि बस स्टॉप जुळणारी व्ह्यू विंडो पॉप अप होईल. तुम्ही बस स्टॉप कोडवर क्लिक करून या व्ह्यू विंडोमधून इच्छित बस स्टॉप निवडू शकता.

  • What are the e-ticket booking hours?

   e-ticket booking / cancellation timings are 00:30 To 23:30 IST.

  • ई-तिकीट बुकिंगचे तास काय आहेत?

   ई-तिकीट बुकिंग / रद्द करण्याची वेळ 00:30 ते 23:30 IST आहे.

  • How many days before can I reserve e-ticket?

   You can reserve your e-ticket through internet before one month from expected journey date (excluding date of journey). Seat reservation booking facility will be closed before one hour on proposed journey date and schedule departure time of bus service or up to the time of printing of reservation chart, which ever is earlier.

  • मी किती दिवस आधी ई-तिकीट आरक्षित करू शकतो?

   अपेक्षित प्रवास तारखेपासून एक महिना आधी (प्रवासाची तारीख वगळून) तुम्ही तुमचे ई-तिकीट इंटरनेटद्वारे आरक्षित करू शकता. आसन आरक्षण बुकिंग सुविधा प्रस्तावित प्रवासाच्या तारखेच्या एक तासापूर्वी आणि बस सेवेच्या शेड्यूल सुटण्याच्या वेळेच्या आधी किंवा आरक्षण चार्ट छापण्याच्या वेळेपर्यंत बंद केली जाईल, जे पूर्वीचे असेल.

  • How many trips are available for e-ticket booking?

   Bus services departing from Bus stations situated at Nagpur, Amravati, Aurangabad, Nashik, Pune, Mumbai, Thane and Pandharpur are available for e-ticket booking. At present 2383 trips are available for e-booking, out of which 850 trips are Long Distance, 1283 are Medium Long Distance & 250 are Short Distance trips. In near future, approximately 10,000 trips departing from 327 important bus stations will be made available for e-ticketing.

  • ई-तिकीट बुकिंगसाठी किती ट्रिप उपलब्ध आहेत?

   ई-तिकीट बुकिंगसाठी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे आणि पंढरपूर येथील बस स्थानकांवरून सुटणाऱ्या बस सेवा उपलब्ध आहेत. सध्या 2383 ट्रिप ई-बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत, त्यापैकी 850 ट्रिप लांब पल्ल्याच्या, 1283 मध्यम लांब पल्ल्याच्या आणि 250 कमी अंतराच्या ट्रिप आहेत. नजीकच्या भविष्यात, 327 महत्त्वाच्या बस स्थानकांवरून निघणाऱ्या अंदाजे 10,000 सहली ई-तिकीटिंगसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

  • I have successfully registered my User Id and Password but I have not received e- mail from your system for activation, what can I do?

   Please go to the login screen and select "forgot password" button and enter your e-mail Id. After successful submission of e-mail id, system will be sent activation mail to your e-mail id. Please open your e-mail id and activate your account.

  • मी माझा युजर आयडी आणि पासवर्ड यशस्वीरित्या नोंदणीकृत केला आहे परंतु मला तुमच्या सिस्टमकडून सक्रिय करण्यासाठी ई-मेल प्राप्त झालेला नाही, मी काय करू शकतो?

   कृपया लॉगिन स्क्रीनवर जा आणि "पासवर्ड विसरला" बटण निवडा आणि तुमचा ई-मेल आयडी प्रविष्ट करा. ई-मेल आयडी यशस्वीरित्या सबमिट केल्यानंतर, सिस्टमला तुमच्या ई-मेल आयडीवर सक्रियकरण मेल पाठविला जाईल. कृपया तुमचा ई-मेल आयडी उघडा आणि तुमचे खाते सक्रिय करा.

  • I have successfully registered my User Id and Password but I could not use the same for login, what can I do?

   After successful registration, you will receive a mail in your registered email account. After opening the mail you have to click on "Click here" link to activate your e-ticketing account.

  • मी माझा युजर आयडी आणि पासवर्ड यशस्वीरित्या नोंदणीकृत केला आहे परंतु मी ते लॉगिनसाठी वापरू शकलो नाही, मी काय करू शकतो?

   यशस्वी नोंदणीनंतर, तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल खात्यामध्ये एक मेल प्राप्त होईल. मेल उघडल्यानंतर तुम्हाला तुमचे ई-तिकीटिंग खाते सक्रिय करण्यासाठी "येथे क्लिक करा" लिंकवर क्लिक करावे लागेल.

  • I could not register my User Id, so what can I do?

   On registration screen, few fields are mandatory. Please check the information filled properly before proceeding for registration. Please ensure that, only alphabets A to Z or numbers 0 to 9 are used in upper case or lower case while generating user Id and password.

  • मी माझा यूजर आयडी नोंदवू शकलो नाही, मग मी काय करू?

   नोंदणी स्क्रीनवर, काही फील्ड अनिवार्य आहेत. कृपया नोंदणीसाठी पुढे जाण्यापूर्वी भरलेली माहिती योग्यरित्या तपासा. कृपया खात्री करा की, वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड जनरेट करताना केवळ A ते Z किंवा अंक 0 ते 9 ही अक्षरे अप्पर केस किंवा लोअर केसमध्ये वापरली जातात.

  • where to find the information about the concessions given by MSRTC for in travel fare?

   The information about the concessions is available for public in the Services menu of MSRTC website homepage. Detailed information about the Concessions and passes etc. is available in the the Citizen charter as well. Citizen charter is available in the RTI Act Link on home page.

  • महामंडळातर्फे मिळणाऱ्या प्रवास सवलीतींची माहिती कुठे मिळेल ??

   सवलतींची माहिती MSRTC वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठाच्या सेवा मेनूमध्ये लोकांसाठी उपलब्ध आहे. सवलती आणि पास इत्यादींची तपशीलवार माहिती नागरिक सनदातही उपलब्ध आहे. नागरिकांची सनद मुख्यपृष्ठावरील आरटीआय कायद्याच्या लिंकमध्ये उपलब्ध आहे.

  • Information about the numbers of depots in every district

   Contact Us ---> Important Telephone Numbers

  • प्रत्येक जिल्ह्यातील बस आगाराच्या सम्पर्काचा तपशील

   सम्पर्क करा ---> महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

  • What is the fare of AC bus from Nasik to Pune

   The requested information will be made available soon, please refer the Latest News for the required information

  • नाशिक ते पुणे दरम्यानच्या वातानुकूलित बस सेवेचे दर

   सदरची माहिती लवकरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि त्याबद्दलची घोषणा ताज्या बातम्यांमध्ये करण्यात येईल

  • What are the cancellation charges applicable?

   In case if e-ticket is cancelled within permissible time limit, 100% refund of basic fare will be refunded. Reservation charges and convenience charges including government service tax charge are non refundable.

  • रद्द करण्याचे शुल्क काय लागू आहे?

   ई-तिकीट अनुज्ञेय कालावधीत रद्द झाल्यास, मूळ भाड्याचा 100% परतावा परत केला जाईल. सरकारी सेवा कर शुल्कासह आरक्षण शुल्क आणि सुविधा शुल्क परत करण्यायोग्य नाहीत.

  • How can I search Boarding (from stop) / Destination (to stop) name or code?

   Please enter atleast THREE letters of bus station name or bus stop name in “from stop” / “to stop” field on screen and click the search button (symbol of magnifying glass). After this, view window will be pop up with matching bus station names & bus stops. You can select desired bus stop from this view window by clicking on the bus stop code.

  • मी बोर्डिंग (स्टॉपवरून) / गंतव्यस्थान (थांबण्यासाठी) नाव किंवा कोड कसा शोधू शकतो?

   कृपया बस स्थानकाचे नाव किंवा बसस्थानकाच्या नावाची किमान तीन अक्षरे स्क्रीनवरील “स्टॉपपासून” / “थांबण्यासाठी” फील्डमध्ये प्रविष्ट करा आणि शोध बटणावर क्लिक करा (भिंगाचे प्रतीक). यानंतर, बस स्थानकांची नावे आणि बस स्टॉप जुळणारी व्ह्यू विंडो पॉप अप होईल. तुम्ही बस स्टॉप कोडवर क्लिक करून या व्ह्यू विंडोमधून इच्छित बस स्टॉप निवडू शकता.

  • What are the cancellation charges applicable?

   In case if e-ticket is cancelled within permissible time limit, 100% refund of basic fare will be refunded. Reservation charges and convenience charges including government service tax charge are non refundable.

  • रद्द करण्याचे शुल्क काय लागू आहे ??

   ई-तिकीट अनुज्ञेय कालावधीत रद्द झाल्यास, मूळ भाड्याचा 100% परतावा परत केला जाईल. सरकारी सेवा कर शुल्कासह आरक्षण शुल्क आणि सुविधा शुल्क परत करण्यायोग्य नाहीत.

  • How refund of fare will be done in case of cancellation of e-ticket?

   Refund of fare will be made through respective bank account only.No cash refund will be given to passengers. For cancellation of e-ticket submit e-ticket information on screen provided on the site.

  • ई-तिकीट रद्द झाल्यास भाड्याचा परतावा कसा केला जाईल?

   भाड्याचा परतावा संबंधित बँक खात्यातूनच केला जाईल. प्रवाशांना कोणताही रोख परतावा दिला जाणार नाही. ई-तिकीट रद्द करण्यासाठी साइटवर प्रदान केलेल्या स्क्रीनवर ई-तिकीट माहिती सबमिट करा.

  • What happens if I do not see /receive the ticket, however any Bank A/C / Credit /Debit Card is charged?

   If you are not able to see / view the ticket, Please check the same under "My Ticket" is reflecting in the same. If not, then in case of debit to your Bank A/C, the money will be refunded back to you, within 7 working Days from the date of transaction / Processing of refund request. In case of debit to your Credit / Debit Card, the money will be refunded back to your card within 14 days from the date of transaction /Process in refund request. If you don’t receive the refund in the stipulated time, the passenger are requested to follow up with their respective bank /Credit/Debit Card issuing bank.

  • मला तिकीट दिसले/मिळले नाही तर काय होईल, तथापि कोणत्याही बँक A/C/क्रेडिट/डेबिट कार्डवर शुल्क आकारले जाते?

   तुम्ही तिकीट पाहण्यास/पाहण्यास सक्षम नसल्यास, कृपया "माझे तिकीट" अंतर्गत तेच प्रतिबिंबित होत आहे ते तपासा. तसे न केल्यास, तुमच्या बँकेच्या A/C मधून डेबिट झाल्यास, व्यवहाराच्या/परताव्याच्या विनंतीवर प्रक्रिया केल्याच्या तारखेपासून 7 कामकाजाच्या दिवसांत तुम्हाला पैसे परत केले जातील. तुमच्या क्रेडिट/डेबिट कार्डमधून डेबिट झाल्यास, व्यवहार झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत पैसे परत केले जातील/परताव्याच्या विनंतीतील प्रक्रिया. जर तुम्हाला निर्धारित वेळेत परतावा न मिळाल्यास, प्रवाशाने त्यांच्या संबंधित बँक/क्रेडिट/डेबिट कार्ड जारी करणार्‍या बँकेकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली जाते.

Picture
 • Welcome to the Maharashtra State Road Transport Service Support System
Picture

How may I help You?
Please Select from Below

File a complaint Departments Sugestion Related to the Website FAQ
For any other queries kindly contact our customer care number. टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५० Thank You