Welcome to MSRTC   Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250
मेनू पृष्ठे
४ आणि ७ दिवसांकरिता पास आमच्या विषयी वातानुकुलीत शिवनेरी बस सेवा वातानुकुलीत शिवशाही बस सेवा लेखा प्रशासकिय कार्यालये आरक्षण साठी एजंट यादी अहमदनगर विभाग संपर्क सूची अहमदनगर विभाग वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (अहमदनगर विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (आकोला विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (अमरावती विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (औरंगाबाद विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (बीड विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (भंडारा विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (बुलढाणा विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (चंद्रपूर विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (धुळे विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (जालना विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (जळगाव विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (कोल्हापूर विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (लातूर विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (मुंबई विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (नागपूर विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (नांदेड विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (नाशिक विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (उस्मानाबाद विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (परभणी विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (पुणे विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (रायगड विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (रत्नागिरी विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (सांगली विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (सातारा विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (सिंधुदूर्ग विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (सोलापुर विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (ठाणे विभाग) वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (यवतमाळ विभाग) Government Audit in MSRTC समूह आरक्षण इतिहास मा.ना.श्री.एकनाथ शिंदे मानव विकास योजना आंतर राज्य वाहतूक विस्तार जालना विभाग संपर्क सूची जळगाव विभाग जळगाव विभाग संपर्क सूची जालना विभाग कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर विभाग संपर्क सूची लातूर विभाग लातूर विभाग संपर्क सूची विधी यंत्र अभियांत्रिकी अपघातग्रस्तांना वैद्यकीय मदत मेट्रो सिटी संपर्क मिडी (यशवंती) बस सेवा मासिक, त्रैमासिक आणि वार्षिक पास श्री.शेखर चन्ने एम एस आर टी महा. लेखापरीक्षा म.रा.मा.प.म. सहकारी बँक मर्या. MSRTC P.F./ EDLI / Gratuity Trusts म.रा.म.प.महा. च्या बस स्थानकांची प्रदेशानुसार रा. प. महा. अर्थसंकल्प अंदाजपत्रकाचा सारांश २०२०-२१ मुंबई विभाग मुंबई विभाग संपर्क सूची मुंबई प्रादेशिक बस स्थानके संपर्क Mumbai Region Parcel Service Contact List नागपुर विभाग नागपूर विभाग संपर्क सूची नागपूर प्रादेशिक बस स्थानके संपर्क Nagpur Region Parcel Service Contact List नांदेड विभाग नांदेड विभाग संपर्क सूची नाशिक विभाग नाशिक विभाग संपर्क सूची Nashik Region Parcel Service Contact List नाशिक प्रादेशिक बस स्थानके संपर्क उस्मानाबाद विभाग उस्मानाबाद विभाग संपर्क सूची इतर महत्वाचे संपर्क पालघर विभाग पालघर विभाग संपर्क सूची परभणी विभाग परभणी विभाग संपर्क सूची पार्सल कुरियर व विनाधनी सामान वाहतूक पार्सल सेवा लोक न्यायालय कर्मचारीवर्ग नियोजन व पणन प्रसिध्दीपत्रक Privacy Policy खाजगी हॉटेल / मोटेल थांबे पुणे विभाग पुणे विभाग संपर्क सूची Pune Region Parcel Service Contact List पुणे प्रादेशिक बस स्थानके संपर्क पुणे टूर्स पुणे यात्रा क्र. १ रायगड विभाग रायगड विभाग संपर्क सूची रत्नागिरी विभाग रत्नागिरी विभाग संपर्क सूची भरती
अकोला विभाग अकोला विभाग संपर्क सुची अमरावती विभाग अमरावती विभाग संपर्कसूची अमरावती प्रादेशिक बस स्थानके संपर्क Amaravati Region Parcel Service Contact List औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद विभाग संपर्क सूची औरंगाबाद प्रादेशिक बस स्थानके संपर्क Aurangabad Region Parcel Service Contact List बीड विभाग बीड विभाग संपर्क सूची भंडारा विभाग भंडारा विभाग संपर्क सूची बुलढाणा विभाग बुलढाणा विभाग संपर्क सूची बस स्थानके / आगारे वेळापत्रक अटी आणि नियम प्रवासी वाढवा अभियान नैमित्तिक करार मध्यवर्ती आणि विभागीय कार्यालये, बस आगारे आणि स्थानके मध्यवर्ती कार्यालय मध्यवर्ती कार्यालय म. का.मराठी भाषा दक्षता अधिकारी मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था मध्यवर्ती कार्यशाळा अध्यक्षांचा संदेश चंद्रपूर विभाग चंद्रपूर विभाग संपर्क सूची नागरिक सनद शहरी बस वाहतूक सेवा स्थापत्य कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ विरोधात समिती संगणकीय व इंटरनेट व्दारे आरक्षण सुविधा सवलत सवलती सवलती, पासेस आणि बस भाडे व्यावसाईक सामाजिक दायीत्व कक्ष आणि म. का.मराठी भाषा दक्षता अधिकारी खाते धुळे विभाग धुळे विभाग संपर्क सूची प्रकारनिहाय वाहतुक बससेवा विभागीय कार्यालये माहिती व तंत्रज्ञान केंद्र Emergency Contact इलेक्ट्रोनिक तिकीट इश्यू मशीन, जी.पी.एस. आणि इतर माहिती बस भाडे आणि बस सेवांची भाडे आकारणी संरचना वित्त आणि लेखा सुरक्षा ठेव योजना गडचिरोली विभाग खासगी एजंट मार्फत संगणकीय आगाऊ आरक्षण केंद्र रा.प. महामंडळांच्या बसमधील राखीव आसन व्यवस्था महसूल सूरक्षा योजना माहितीचा अधिकार सुरक्षितता मोहीम सांगली विभाग सांगली विभाग संपर्क सूची सातारा विभाग सातारा विभाग संपर्क सूची जनसंपर्क शाखा सुरक्षा व दक्षता खाते निम-आराम सेवा सेवा सिंधुदुर्ग विभाग सिंधुदुर्ग विभाग संपर्क सूची स्मार्ट कार्ड अटी व शर्ती सोलापूर विभाग सोलापूर विभाग संपर्क सूची विशेष बससेवा अजिंठा लेण्यांसाठी खास वाहतूक विशेष मार्ग तपासणी मोहीम सांख्यिकी सांख्यिकी विभाग परिपत्रक भांडार व खरेदी भांडार व खरेदी - भाग २ Terms and Conditions test ठाणे विभाग ठाणे विभाग संपर्क सूची टूर आणि ट्रॅव्हल्स वाहतूक चालकांचे प्रशिक्षण अपघात प्रतिबंधक उपाय योजना व प्रवास सुरक्षितता आवडेल तेथे कोठेही प्रवास उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांचा संदेश वर्धा विभाग वर्धा विभाग संपर्क सूची यात्रा सेवा यात्रा सेवा२ यवतमाळ विभाग संपर्क सुची वार्षिक सवलत कार्ड योजना यवतमाळ विभाग वाहतूक खाते परिपत्रके
Picture
  • Welcome to the Maharashtra State Road Transport Service Support System
Picture

How may I help You?
Please Select from Below

File a complaint Departments Sugestion Related to the Website FAQ
For any other queries kindly contact our customer care number. टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५० Thank You