Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Helpdesk No. 022-23053992.

News

Advertisement No.1-2019 of Recruitment for the post of Class-1 & Class-2 Officers (Extended Till 31.03.2019) View File
Advertisement No.1-2019 of Recruitment for the post of Class-1 & Class-2 Officers (Extended Till 31.03.2019)
Advertisement No.2-2019 of Recruitment for the post of Class-2 (Junior) Officer. View File
Advertisement No.2-2019 of Recruitment for the post of Class-2 (Junior) Officer.
Corrigendum for Advertisement No.1-2019 of Recruitment for the post of Class-1 & Class-2 Officers View File
Corrigendum for Advertisement No.1-2019 of Recruitment for the post of Class-1 & Class-2 Officers
Advertisement No.1-2019 of Recruitment for the post of Class-1 & Class-2 Officers. View File
Advertisement No.1-2019 of Recruitment for the post of Class-1 & Class-2 Officers.