Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Ratnagiri Division Contact List

Bus Stands Contact List
Bus Stand Name STD Code Telephone
Ratnagiri 02352 222340
Mandangad 02350 225226
Dapoli 02358 282003
Khed 02356 263026
Chiplun 02355 252003
Guhagar 02359 240226
Lanja 02351 230022
Rajapur 02353 222029
Devrukh 02354 240151
ShivajiNagar Chiplun 02355 255331
Rahatghar, Ratnagiri 0235 227882
Ratnagiri Urban 02352 234430
Bus Depots Contact List
Bus Depot Name STD Code Telephone
Dapoli 02358 282030
Ratnagiri 02352 222553
Khed 02356 263543
Chiplun 02355 252167
Deorukh 02354 240031
Rajapur 02353 222218
Lanja 02351 230171
Mandangad 02350 225628
Guhagar 02359 240258
Traffic Control Centers Contact List
Traffic Control Center Name STD Code Telephone
Sangameshwar 02354 252031
Sakharpa 02354 248231
Ganpatipule 02357 235241
Makhjan 02354 235259
Pachal 02353 233222
Pavas 02352 237242
Pali 02351 249222