Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • रा.प महामंडळामध्ये शयन आसनी बससेवा दाखल
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Nagpur Division Contacts List

Bus Stands Contact List
Bus Stand Name STD Code Telephone
Nagpur 1 0712 2729033
Nagpur 2 0712 2726221
Katol 07112 222049
Ramtek 07114 255122
Umred 0716 242028
Savner 07113 232244
Nagpur – Morbhavan 0712 2522334
Nagpur – Ravinagar 0712 2554038
Kalameshwar 07118 271360
Mauda 07115 281132
Kamathi 07109 288283
Konadhali 07112 258130
Nagpur 2 - Reservation 0712 2726142
Bus Depots Contact List
Bus Depot Name STD Code Telephone
Nagpur - 1 0712 2726211
Nagpur - 2 0712 2726201
City Bus Service - 1 0712 2726102
City Bus Service - 2 0712 2764574
Savner 07113 232850
Ramtek 07114 255155
Umered 07116 242063
Katol 07112 222034