Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • एसटीची नाथजल शुद्धपेयजल योजना कार्यान्वित. मंत्री,ॲड. अनिल परब यांच्या हस्ते लोकार्पण..!
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Yatra Services2

म. रा. मा. प. महा. तर्फे महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या यात्रांसाठी बससेवा पुरविली जाते. या यात्रांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे

विभाग अं.क्र यात्रेचे नांव यात्रेचे ठिकाण
कोल्हापूर      
  203 नाईकबा यात्रा नाईकबा
  3 चैत्र एकादशी पंढरपूर
  4 श्री जोतीबा जोतीबा
  5 जुगाई देवी येळवण
  6 १ ली पाकाळणी जोतीबा
  7 २ री पाकाळणी जोतीबा
  8 ३री पाकाळणी जोतीबा
  9 ४ थी पाकाळणी जोतीबा
  10 वटपोर्णिमा नृवाडीजोतीबा
  11 आषाढी एकादशी पंढरपूर
  12 गुरु पोर्णिमा नृसिंहवाडी
  13 नाग्पंचमी ३२ शिराळा
  14 नाग्पंचमी वाघापूर
  15 श्रावण शष्ठीजोतीबा चोपडाईदेवी
  16 नारळी पोर्णिमा नासिंघवाडी
  17 नारळी पोर्णिमा जोतीबा
  18 गौरी गणपती कोकण / मुंबई
  19 अश्विनी जागर जोतीबा
  20 नृसिंहवाडी नृसिंहवाडी
  21 कोजागिरी तुळजापूर
  22 श्री पंत बालेकुद्री बाळे/बेळगाव
  23 श्री बिरदेव यात्रा पटटणकोडोळा
   24 कार्तिकी एकादशी पंढरपूर
   25  त्रिपुरी पोर्णिमा  जोतीबा , न. वाडी
   26  कार्तिकी एकादशी  आळंदी
   27  श्री दत्ता जयंती  नृ . वाडी
   28  जोतीबा  जोतीबा
   29  रेणुकादेवी सौंदत्ती  प्रा . करार
   30  श्री पाल खंडोबा  पाली
  31  शाकंभरी पोर्णिमा  जोतीबा
   32  माघ एकादशी  पंढरपूर
   33  रेणुकादेवी सौंदत्ती  जादा/प्रा . क.
   34  माघ पोर्णिमा यात्रा  जोतीबा
   35   माघ पोर्णिमा यात्रा  नृसिंहवाडी
   36  काळभैरव यात्रा  गडहिंगलज
   37  भावेश्वरीदेवी  दड्डी (चांगड)
   38  नाईकबा यात्रा  बनपुरी
   39  चैत्र एकादशी  पंढरपूर