Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • एसटीची नाथजल शुद्धपेयजल योजना कार्यान्वित. मंत्री,ॲड. अनिल परब यांच्या हस्ते लोकार्पण..!
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Parbhani Division


PARBHANI DIVISION.

Sr. No Designation Functioning Area STD Code No. Telephone No. Email_id
Office
20 Divisional Controller Parbhani, 02452 223127/ 234148 dcstparbhani@gmail.com
 
1 Divisional.Traffic Officer Parbhani Division, 02452 220422
2 Divisional. Accounts Officer Parbhani Division 02452 220482
3 Divisional. Personnel Officer Parbhani Division 02452 220460
4 Labour Officer Parbhani Division 02452 220460
 
1 Depot Manager Parbhani 02452 223337
2 Depot Manager Jintur 02457 220036
3 Depot Manager Kalmanuri 02455 220049
4 Depot Manager Hingoli 02456 221784
5 Depot Manager Gangakhed 02453 222322
6 Depot Manager Pathari 02451 255346
7 Depot Manager Basmat 02454 220159