Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Mumbai Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (मुंबई विभाग)Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
मुंबई मुंबई सेंट्रल ते अलिबाग सुटण्याची वेळ =08:00 1
अलिबाग ते मुंबई सेंट्रल सुटण्याची वेळ = 12:00 1
मुंबई सेंट्रल ते त्रिंबकेश्व, मार्गे नाशिक सीबीएससुटण्याची वेळ =06:00,09:45 2
त्रिंबकेश्वर ते मुंबई सेंट्रल, मार्गे नाशिक महामार्गसुटण्याची वेळ =14:30,19:15 2