Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Akola Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (आकोला विभाग)Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services

Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
आकोला आकोला ते नागपूर 4
नागपूर ते आकोला 4
आकोला ते खमगाव 2
खमगाव ते आकोल 2
आकोला ते शेगाव 2
शेगाव ते आकोला 2
आकोला ते सिडको औरंगाबाद 2
सिडको औरंगाबाद ते अकोला 2
रिसोद ते पिंपरी चिंचवडसुटण्याची वेळ =08:30 1
पिंपरी चिंचवड ते रिसोदसुटण्याची वेळ = 08:30 1
रिसोद ते नाशिक,मार्गे लोनारसुटण्याची वेळ = 10:30 1
नाशिक ते रिसोद,मार्गे लोनारसुटण्याची वेळ = 05:45 1