Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Aurangabad Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (औरंगाबाद विभाग)Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services

Air Conditioned Shivshahi Bus Services

<---->
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
औरंगाबाद सिडको औरंगाबाद ते नागपूरसुटण्याची वेळ = 04:30 1
नागपूर ते सिडको औरंगाबादसुटण्याची वेळ = 04:30 1
सिडको औरंगाबाद ते आकोलासुटण्याची वेळ = 08:15 1
आकोला ते सिडको औरंगाबादसुटण्याची वेळ = 06:45 1
सिडको औरंगाबाद ते मुंबई सेंट्रल ,मार्गे पनवेलसुटण्याची वेळ =23:30 1
मुंबई सेंट्रल ते सिडको औरंगाबाद ,मार्गे पनवेलसुटण्याची वेळ = 23:30 1
औरंगाबाद ते नागपूर सुटण्याची वेळ =18:00 1
औरंगाबाद ते आकालोसुटण्याची वेळ =08:00 1
नाशिक सीबीएस ते ओरंगाबाद 10
नागपूर ते औरंगाबादसुटण्याची वेळ = 07:30 1
औरंगाबाद ते नाशिक सीबीएस 8
अकोला ते औरंगाबादसुटण्याची वेळ = 14:30 1
औरंगाबाद ते कोल्हापूर ,मार्गे स्वारगेट(पुणे)सुटण्याची वेळ =21:00 1
कोल्हापूर ते औरंगाबाद ,मार्गे स्वारगेट(पुणे)सुटण्याची वेळ =17:45 1