Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Ahmadnagar Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (अहमदनगर विभाग)Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services

Air Conditioned Shivshahi Bus Services

Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
अहमदनगर मुंबई सेंट्रल ते जामखेड,मार्गे कोकण भवन 2
जामखेड ते मुंबई सेंट्रल सुटण्याची वेळ = 09:02 1
जामखेड ते मुंबई सेंट्रल, मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) सुटण्याची वेळ =18:11 1
परळ ते शिर्डी, मार्गे नाशिक सीबीएस 3
दादर ते शिर्डी, मार्गे नाशिक सीबीएस सुटण्याची वेळ = 14:10 1
कोपरगांव ते शिर्डी 2
शिर्डी ते दादर, मार्गे नाशिक सीबीएस सुटण्याची वेळ = 22:10 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते कोपरगांव , मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) सुटण्याची वेळ =15:10 1
कोपरगांव ते पुणे (शिवाजीनगर),मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) सुटण्याची वेळ = 10:10 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते कोपरगांव ,मार्गे लोणी सुटण्याची वेळ = 13:02 1
कोपरगांव ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे लोणी सुटण्याची वेळ = 08:02 1
कोपरगांवा ते शिग्नापूर, मार्गे राहुरी सुटण्याची वेळ = 07:10 1
शिग्नापूर ते कोपरगांव, मार्गे राहुरी सुटण्याची वेळ =09:10 1
शिर्डी ते कोपरगांव 2
शिर्डी ते परळ,मार्गे नाशिक सीबीएस 3
मालेगाव ते शिर्डी सुटण्याची वेळ =11:12 1
शिर्डी ते नाशिक सुटण्याची वेळ =08:10 1
नाशिक ते शिर्डी सुटण्याची वेळ = 08:10 1
कोपरगांव ते मालेगाव सुटण्याची वेळ = 09:12 1
कोपरगांव ते औरंगाबाद ,मार्गे नेवासा सुटण्याची वेळ = 13:10 1
औरंगाबाद ते कोपरगांव ,मार्गे नेवासा सुटण्याची वेळ =16:10 1
शिर्डी ते काकडी विमंटल सुटण्याची वेळ =07:09 1
काकडी विमंटल ते शिर्डी सुटण्याची वेळ =08:09 1
मुंबई सेंट्रल ते कोपरगांव ,नाशिक सीबीएस मार्गे सुटण्याची वेळ =12:11 1
कोपरगांव ते मुंबई सेंट्रल,नाशिक सीबीएस मार्गे 2
मुंबई सेंट्रल ते पाथर्डी,मार्गे अहमदनगर(मालीवाडा) 2
पाथर्डी ते मुंबई सेंट्रल 2
श्रीरामपूर ते कोल्हापूर,मार्गे पुणे (स्वारगेट) सुटण्याची वेळ =09:11 1
कोल्हापूर ते श्रीरामपूर,मार्गे पुणे(स्वारगेट) सुटण्याची वेळ =04:11 1
अहमदनगर(मालीवाडा) ते नाशिक महामार्ग,मार्गे सिन्नर सुटण्याची वेळ =06:11 1
नाशिक महामार्ग ते अहमदनगर(मालीवाडा),मार्गे सिन्नर सुटण्याची वेळ =10:11 1
तारकपूर ते सोलापूर सुटण्याची वेळ = 17:11 1
सोलापूर ते तारकपूर सुटण्याची वेळ = 08:11 1
तारकपूर ते (शिवाजीनगर) पुणे सुटण्याची वेळ = 06:11 1
(शिवाजीनगर) पुणे ते तारकपूर सुटण्याची वेळ =09:11 1