Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Bhandara Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (भंडारा विभाग)Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
भंडारा गोंदिया ते नागपूर ,मार्गे साकोली 2
नागपूर ते गोंदिय,मार्गे साकोली 2
साकोली ते अमरावतीसुटण्याची वेळ = 07:12 1
अमरावती ते साकोलीसुटण्याची वेळ = 14:12 1