Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Jalgaon Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (जळगाव विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
जळगाव पुणे (शिवाजीनगर) ते चोपडा 1
चोपडा ते पुणे (शिवाजीनगर) 1
जळगाव ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे ओरंगाबाद 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते जळगाव ,मार्गे ओरंगाबाद 1
जळगाव ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे सिल्लोड 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते जळगाव ,मार्गे सिल्लोड 1
रावेर ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे जळगाव 1
पुणे (शिवाजीनगर) ते रावेर,मार्गे जळगाव 1