Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Kolhapur Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (कोल्हापूर विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
कोल्हापूर बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते चंडगड 1
चंडगड ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) 1
गाधीनगज ते निजाडी ,मार्गे कोल्हापूर 1
निजाडी ते गाधीनगज ,मार्गे कोल्हापूर 1
नाशिक (सीबीएस)ते कोल्हापूर ,मार्गे पुणे (स्वारगेट) 1
कोल्हापूर ते हैद्राबाद 1
कोल्हापूर ते रत्नागिरी 1
कोल्हापूर ते नाशिक (सीबीएस),मार्गे पुणे (स्वारगेट) 1
रत्नागिरी ते कोल्हापूर 1
हैद्राबाद ते कोल्हापूर 1
कोल्हापूर ते पुणे (स्वारगेट),मार्गे सातारा बायपास 20
पुणे (स्वारगेट) ते कोल्हापूर,मार्गे सातारा बायपास 20
कोल्हापूर ते मुंबई सेंट्रल ,मार्गे सातारा बायपास 1
मुंबई सेंट्रल ते कोल्हापूर ,मार्गे कराड नाका 1
बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते कोल्हापूर ,मार्गे चांदनी चोक 1
कोल्हापूर ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी),मार्गे चांदनी चोक 1