Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Latur Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (लातूर विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
लातूर पुणे (शिवाजीनगर)ते लातूर 1
लातूर ते जळगाव 1
लातूर ते सोलापूर 2
लातूर ते पुणे (शिवाजीनगर) 1
जळगाव ते लातूर 1
सोलापूर ते लातूर 2
लातूर ते हैद्राबाद,मार्गे बिदार 3
हैद्राबाद ते लातूर ,मार्गे बिदार 3
लातूर ते पुणे (शिवाजीनगर),मार्गे बार्शी 1
पुणे (शिवाजीनगर)ते लातूर ,मार्गे बार्शी 1