Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Nashik Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (नाशिक विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
नाशिक नाशिक(सीबीएस) ते बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) 6
बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते नाशिक(सीबीएस) 6
नाशिक(सीबीएस )ते ओरंगाबाद 9
ओरंगाबाद ते नाशिक(सीबीएस ) 9
नाशिक(सीबीएस ) ते पुणे (स्वारगेट) 2
पुणे (स्वारगेट) ते नाशिक(सीबीएस ) 2
नाशिक(सीबीएस ) ते मुंबई सेंट्रल 1
मुंबई सेंट्रल ते नाशिक(सीबीएस ) 1
नाशिक मेला स्टेन्ड ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे संगमनेर बायपास 21
पुणे (शिवाजीनगर) ते नाशिक मेला स्टेन्ड,मार्गे संगमनेर बायपास 20
नाशिक(सीबीएस) ते कोल्हापूर 2
कोल्हापूर ते नाशिक(सीबीएस) 2
नाशिक मेला स्टेन्ड ते ,मार्गे संगमनेर बायपास 1
हिंजवाडी फेज ते नाशिक मेला स्टेन्ड,मार्गे संगमनेर बायपास 1