Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Raigad Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (रायगड विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
रायगड बोरीवली(नॅन्सी कॉलनी) ते महाड 2
मुंबई सेंट्रल ते महाड 2
महाड ते मुंबई सेन्ट्रल 2
महाड ते बोरीवली (नॅन्सी कॉलनी) 2
महाड ते जळगाव 1
जळगाव ते महाड 1
मुरुड ते पुणे (स्वारगेट) 2
पुणे (स्वारगेट ) ते मुरुड 2
भिवंडी ते श्रीवर्धन 2
मुंबई सेन्ट्रल ते श्रीवर्धन 1
श्रीवर्धन ते मुंबई सेन्ट्रल 1
श्रीवर्धन ते भिवंडी 2