Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Sangli Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (सांगली विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
सांगली नाशिक (सी बी एस ) ते मिरज 1
मिरज ते नाशिक (सी बी एस ) 1
मुंबई सेन्ट्रल ते मिरज ,मार्गे कात्रज बायपास 1
मिरज ते मुंबई सेन्ट्रल ,मार्गे कात्रज बायपास 1
सांगली ते शेगाव 1
शेगाव ते सांगली 1
सांगली ते पुणे (स्वारगेट ), मार्गे सातारा बायपास 18
पुणे (स्वारगेट ) ते सांगली ,मार्गे सातारा बायपास 18
सांगली ते नाशिक (सी बी एस ), मार्गे पुणे(शिवाजीनगर ) 1
नाशिक (सी बी एस ) ते सांगली , मार्गे पुणे (शिवाजीनगर ) 1
पुणे (स्वारगेट ) ते विश्राम बाग ,मार्गे सातारा बायपास 2
विश्राम बाग ते पुणे (स्वारगेट ), मार्गे सातारा बायपास 2
विटा ते बेंगलोर 1
बेंगलोर ते विटा 1
मुंबई सेन्ट्रल ते विटा, मार्गे कराड 1
विटा ते मुंबई सेन्ट्रल ,मार्गे कराड 1