Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Satara Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (सातारा विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
सातारा कराड ते सोलापुर , मार्गे विटा 2
सोलापुर ते कराड ,मार्गे विटा 2
पुणे (रेल्वे स्टेशन ) ते महाबळेश्वर ,मार्गे पांचगणी 3
महाबळेश्वर ते पुणे (रेल्वे स्टेशन ) ,मार्गे पांचगणी 3
पुणे (स्वारगेट ) ते सातारा 1