Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Sindhudurg Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (सिंधुदूर्ग विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
सिंधुदूर्ग चिंचवड ते कुडाळ 1
कुडाळ ते चिंचवड 1
निगडी ते मालवण 1
मालवण ते निगडी, मार्गे फोंडा 1
निगडी ते सावंतवाडी 2
निगडी ते सावंतवाडी, मार्गे गाधीन्ग्लाज 1
सावंतवाडी ते निगडी 3
सावंतवाडी ते निगडी, मार्गे गाधीन्ग्लाज 1
वेंगुर्ले ते चिंचवड ,मार्गे तरला 1
चिंचवड ते वेंगुर्ले ,मार्गे तरला 1