Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Private Hotel / Motel Stops

हॉटेल / मोटेल येथे रा.प.बसेसना दिलेल्या थांब्यांची माहिती २०१९

 

अ. क्र. हॉटेल थांबा ज्या विभागाच्या अखत्यारित आहे मार्ग हॉटेलचे नाव विभागाचे दुरध्वनी क्रमांक
मुंबई मुंबई - पुणे हॉटेल निता इंटरनेशनल (निशिसागर) ०२२-२५१०२५६१
    मुंबई - पुणे हॉटेल राज दा ढाबा  
    मुंबई - पुणे हॉटेल ग्रँड सेंटर  
    पुणे - मुंबई हॉटेल निशीसागर फुड स्टुडीओ  
    पुणे - मुंबई हॉटेल सेंटरपॉइंट  
    पुणे - मुंबई हॉटेल एनएच ४ फुडप्लाझा  
    पुणे - मुंबई हॉटेल साईढाबा  
पुणे मुंबई - नाशिक हॉटेल जयदुर्गा ०२२-२५३४२७६१
    नाशिक - मुंबई हॉटेल ग्रीनव्हयू  
रायगड मुंबई - गोवा हॉटेल सागर पॅलेस ०२१४३-२५२३५४
नाशिक धुळे - नाशिक हॉटेल दत्त टी हाउस ०२५३ - २३०९३०२
    धुळे - नाशिक हॉटेल गोंधळीवाडा  
    नाशिक - नंदुरबार हॉटेल तकदीर  
अहमदनगर अहमदनगर - पुणे हॉटेल विराज गार्डेन ०२४१ - २४१६६०३
    पुणे - अहमदनगर हॉटेल धनश्री  
    पुणे - अहमदनगर हॉटेल गॅलेक्सी  
    पुणे - अहमदनगर हॉटेल स्विट होम  
    अहमदनगर - पुणे हॉटेल सुजय फुड मॉल  
    औरंगाबाद - अहमदनगर हॉटेल धनश्री  
    अहमदनगर - संगमनेर हॉटेल समृद्धी  
    पुणे - संगमनेर हॉटेल न्यू राजस्थान  
पुणे पुणे - सोलापूर हॉटेल बाश्री ०२०-२४४४७१५२
    पुणे - सोलापूर हॉटेल साईसागर गार्डेन  
    पुणे - सोलापूर हॉटेल आदित्य  
    पुणे - सोलापूर हॉटेल मेजवानी  
    अहमदनगर - कल्याण हॉटेल सहयाद्री  
    पुणे - नाशिक हॉटेल इंद्रप्रस्थ  
    पुणे - नाशिक हॉटेल फाउंटन फुड अँड फन  
    पुणे - नाशिक हॉटेल गुरुदेव  
    नाशिक - पुणे हॉटेल हेमंत गार्डेन  
    सोलापूर - पुणे हॉटेल उदय  
    सोलापूर - पुणे हॉटेल देवाफुड कोर्ट  
    महाड - पुणे हॉटेल मालेश्वर  
    पुणे - दौंड हॉटेल अतिथि  
    सोलापूर - पुणे हॉटेल श्रीनिवास  
सातारा कोल्हापूर - पुणे हॉटेल रुची गार्डेन ०२१६२-२३९४७९
    कोल्हापूर - पुणे हॉटेल मलबार रेस्टॉरंट  
    कोल्हापूर - पुणे हॉटेल शिवकैलास  
    पुणे - कोल्हापूर हॉटेल आमराई  
    पुणे - कोल्हापूर हॉटेल राज  
    पुणे - कोल्हापूर हॉटेल नवमी  
    पुणे - कोल्हापूर हॉटेल रुची पार्क  
    पुणे - कोल्हापूर हॉटेल साईसिध्दी  
    पुणे - कोल्हापूर हॉटेल दत्तकृपा  
सांगली रत्नागिरी - नागपूर हॉटेल अनुपमा ०२३३-२३३१३४५
सोलापूर पंढरपूर - पुणे हॉटेल गारवा ०२१७-२७३३३३२
    पुणे - पंढरपूर हॉटेल न्यू गारवा ०२१७-२७३३३३२
१० औरंगाबाद औरंगाबाद - नाशिक हॉटेल रायगड रेस्टॉरंट ०२४०-२२४२१५६
    कन्नड - औरंगाबाद हॉटेल आम्रपाली  
    नाशिक - औरंगाबाद हॉटेल नाना फॅमिली रेस्टॉरंट  
११ चंद्रपूर चंद्रपूर - नागपूर हॉटेल सृजन ०७१७२-२५३३०९
१२ जालना जालना - मंठा हॉटेल यशवंती ०२४८२-२२०१०२
१३ बुलढाणा औरंगाबाद - अकोला हॉटेल प्रतिक ०७२६२-२४२५९४
    नागपूर - औरंगाबाद हॉटेल वृंदावन  
    औरंगाबाद - वाशिम हॉटेल साईदरबार