Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • एसटीची नाथजल शुद्धपेयजल योजना कार्यान्वित. मंत्री,ॲड. अनिल परब यांच्या हस्ते लोकार्पण..!
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Reservation Center Through Private Agents

खासगी एजंट मार्फत संगणकीय आगाऊ आरक्षण केंद्र

प्रवाशी जनतेच्या सोयीसाठी महामंडळाने महाराष्ट्र राज्यात खाजगी संगणकीय आरक्षण केंद्रे सुरु केलेली आहेत.

याशिवाय, महामंडळाची स्वतःची संगणकीय आरक्षण केंद्रे महाराष्ट्र राज्यात सर्व आगारे, प्रमुख बसस्थानके या ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत.

आरक्षणासाठी एजंटची यादी