Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • दिवाळी सुट्टीमध्ये एसटीच्या दररोज १ हजार जादा फेऱ्या मंत्री,ॲड. अनिल परब यांची माहिती
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Campaign to Increase Passangers

प्रवासी वाढवा अभियान

रा. प. महामंडळ  प्रवासी वाढवा अभियान सर्व आगार व विभाग पातळीवर राबविते. प्रवासी वाढवा अभियान राबविण्याचा मुख्य उददेश हा महामंडळांपासून दूर गेलेला प्रवासी परत आकृष्ट करणे हा आहे. या अभियानात प्रामुख्याने गाडयांची स्वच्छता, नियमीतता ठेवणे, गाडयांच्या रंगसंगती व रचनेत बदल करणे त्याचप्रमाणे प्रवासी हा केंद्रबिंदू मानून त्यांना सौजन्यपूर्वक वागणूक देणे इत्यादि उपाय योजना करणे या बाबी सर्व स्तरांवर सातत्याने अंमलात आणल्या जातात. तसेच प्रामुख्याने वाहक, चालक, यांत्रिक व इतर कर्मचारी यांचे संबोधन केले जाते