Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • रा.प महामंडळामध्ये शयन आसनी बससेवा दाखल
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Central Workshop


CENTRAL WORKSHOP DAPODI PUNE.

Sr. No Designation Functioning Area STD Code No. Telephone No. Email_id
1 Works Manager, Central Workshop, Dapodi, Pune office, Pune 020 27144962  
2 Sr.Accounts Officer Central Workshop, Dapodi, 020 27144656
3 Supdt. Central Workshop, Dapodi, 020 27144652
4 Asstt.Per. Officer Central Workshop, Dapodi, 020 27143453
 

CENTRAL WORKSHOP AURANGABAD.


Sr. No Designation Functioning Area Sth Code No. Telephone No. Email_id
Office
1 Works Manager, Central Workshop, Chikhalthana, Aurangabad 0240 2240140 wmcwc1@gmail.com
2 Sr.Accounts Officer C. Workshop, Aurangabad 0240 2240142
3 Supdt. C. Workshop, Aurangabad 0240 2240143
4 Asstt.Per.Officer C. Workshop, Aurangabad 0240 2240141

CENTRAL WORKSHOP NAGPUR.

Sr. No Designation Functioning Area Sth Code No. Telephone No. Email_id
Office
1 Works Manager, Central Workshop, Hingna, Nagpur 0712 234793 wmcwn@rediffmail.com
2 Sr.Accounts Officer Central Workshop, Hingna, Nagpur 07104 237024
3 Supdt. Central Workshop, Nagpur 07104 2372224
4 Asstt.Per.Officer Central Workshop, Hingna, Nagpur 07104 234794